SAMOAN TRANSLATION PLEASE!!

Talofa to our wonderful natives!!Just wanting some help & seeing as we have so many wonderfully talented people onboard would really be interested in getting some positive feedback!!Currently after a Samoan translation for the celebration of a 40th Wedding Anniversary!So basically a beautiful way of sayingThank You...For sharing in ourcelebration of our40th Wedding Anniversaryin the Samoan language on behalf of a Elderly Retired Minister & his beautiful wife!!If anyone that can help could please give us some examples & this is for one of our natives so I know that he will be very grateful & give him some direction of what to use..!!Thanks so much for your help & for being wonderful natives!!1LOVE seriously ADORE YOU ALL

You need to be a member of Village One Samoana to add comments!

Join Village One Samoana

Email me when people reply –

Replies

 • lmfaooooo....o le kusi komi a jong la ga ou vaai ai i upu ga....hahahaha
  • LOL shhhhhhhhhh koekiki laku puga i lou ulu..lmao
 • leai..pepelo ga mea.....e le o maua i le kusi paia.....lmao
 • hahaha vaai le faaosooso lea ei luga...lolz.....palolo e le feagai le uko ma le maege....choooohoooooo
 • suga palolo, kago e fai sou lauga ia master...lol..kali ai laga magaóga...
 • leaga e le sili a sou leo suga palolo...lmao
 • It's a great pleasure to help out John. hope things will go smoothly for your dear parents big day. maybe you should be the failauga o le aso haha...you can do it.

  yes we were taught to be respectful of our elders. ia faaaloalo i lau tu, savali ma le tautala. e fafaga tama a manu i fuga o laau ae fafaga tama a tagata i upu ma tala. e iloa le tama a'oaoina i ana tu ma aga.
  we should try our best to teach our children the same way. it's hard but it can be done.

  ia manuia uso.
  are you sure you don't want to be the failauga for your parent's special day? that would be a treat for them you know. nothing will make your father proud than you stand up tall and give a speech of your life. i'll do one for you if you want.
  let me know
 • wow pei lava o la'u kusi kaai lea ua sola ma SNG........choooohooooooooooo malo bro job well done......ia leaga ga ua alu aku ia SNG ma le mea akoa ...akogu ua fa'amalieina le maga'oga a sis HM...lmaoooooo
  • malo jong, ioe o le la ua malie akoakoa le keige. ea, e le faia akua sau lauga i le faaleleiga o fusuaga a fafige o le kou aualuma hahaha.....
  • CHOOOOHOOOOOOOOOOO SE aga ou le pisi i le white sunday ua leva ga alu aku suga HM>>>>>>lol lea ua uma ga ou vili ia SNG e kago e kope aku se lauga mo oe...lmaoooooooooo

   o a fusuaga ga e ke pisa....lmaoooooo a le fufusu ai le aualuma o auala ia oe ma au faiga....kau ku'u le mea ga o le ola leaga eh....hahahahahahaha
This reply was deleted.

Featured Discussions

Catch all our great posts!

The Ville can move fast sometimes. Don't miss anything good. Sign up for FREE news & updates - the best of our blogs and discussions sent straight to your email inbox.

Live Support Web Analytics